Thursday, April 23, 2009

Corruptissima re publica plurimae leges

Como dijo un golósofo: el Perú… es el paraíso.

No comments:

Post a Comment

Free Blog Counter